Aktuality

Přihláška na příměstský tábor 2021


Přenosy bohoslužeb z farního kostela ve Velké Bystřici můžete sledovat na www.youtube.com
Do vyhledávacího řádku napište josef opluštil favb

Přenášet se budou ranní nedělní mše svaté z farního kostela ve Velké Bystřici, nedělní křížová cesta v 17:00 a každodenní společná modlitba růžence ve 20:00 hod.


Slovo arcibiskupa olomouckého ke zpřísnění opatření v nouzovém stavu

Služby v nemocnici


Pondělí 1. 3.
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Úterý 2. 3. 

Středa 3. 3.
Mše svatá pro omezený počet osob v kapli v Přáslavicích v 17:00
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15 (otec Jan)

Čtvrtek 4. 3.
Mše svatá pro omezený počet osob v kostelíku v Bukovanech v 17:00 (otec Jan)
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Pátek 5. 3. První pátek v měsíci březnu
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15 (otec Jan)

Sobota 6. 3.
Mše svatá z Vigilie III. neděle postní pro omezený počet osob ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá z Vigilie III. neděle postní pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15 (otec Jan)

Neděle 7. 3. III. neděle postní
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici  v 8:00 (otec Jan)
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá pro omezený počet osob ve farním kostele ve Velké Bystřici v 11:00 (otec Jan)
Mše svatá pro omezený počet osob v kapli v Bystrovanech v 11:00

Upozornění: Abychom předešli nepříjemným situacím, je nutné svoji účast na mši svaté předem ohlásit!! – viz níže prostřednictvím interaktivního formuláře.
Přednost budou mít ti, kdo mají svůj úmysl mše svaté.
Děkuji za pochopení. Otec Josef 


Formulář pro zápis na mši svatou 


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.