Aktuality

 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE:

Pondělí 26. 9. – Památka sv. Kosmy a Damiána
Úterý 27. 9. – Památka svatého Vincence de Paul
Středa 28. 9. – Slavnost svatého Václava
Čtvrtek  29. 9. – Svátek svatých archandělů Michaele, Rafaela a Gabriela
Pátek 30. 9. – Památka sv. Jeronýma
Sobota 1. 10. – Památka svaté Terezie z Liseux

  • V neděli 25. 9. bude otec Rudolf Smahel sloužit v bukovanském kostele mši svatou ve staroslověnském jazyce. Zn. Jste srdečně zvání.
  • V neděli 25. 9. bude kostel ve Velké Bystřici od 17:00 – 18:00 hod.otevřený pro tichou modlitbu.
    Otec Josef bude zpovídat od 17:30 do 18:00 hod.
  • Příprava na biřmování bude v neděli 25.9. v 18:30 na faře ve Velké Bystřici.
  • Vyučování náboženství tento týden bude na obvyklých místech a v obvyklou dobu