Aktuality

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE:
Pondělí 27. června – sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Úterý 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Čtvrtek 30. června – Svátek Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužby v posledním týdnu školního roku  –  upozornění na zvláštnosti

Pondělí, 27. června
15:00 – Velká Bystřice/DPS svaté Anny – mše (otec Bohumír Vitásek)
16:00 – Velká Bystřice/kostel – svátost smíření pro děti a jejich rodiče
17:00 – Velká Bystřice/kostel – mše s dětmi na poděkování za uplynulý školní rok
18:00 – Velká Bystřice/farní zahrada – setkání dětí a rodičů + předávání vysvědčení

Úterý 28. června
Mše svatá není; pojedeme na celodenní výlet s klubem seniorů

Středa, 29. června , Slavnost svatého Petra a Pavla
17:00 – Velká Bystřice/kostel – svátost smíření před prázdninami
18:00 – Velká Bystřice – mše
19:00 – Velká Bystřice/fara – pastorační rada

 

 • V pondělí 26. 6. 2016 zveme  kandidáty  (kandidátky)  svátosti biřmování na poslední  přípravu před prázdninami. Začátek je v 18:30 a sejdeme se na faře ve Velké Bystřici.
 • Svatební ohlášky
  Sobota 2.7. 2016  ve 12:00 svatební mše ve Velké Bystřici
  Do stavu manželského vstoupí Martin Šputa a Martina Enaiglová
  Přejeme mnoho štěstí a vyprošujeme Boží požehnání
 • Upozornění –  z důvodu prázdninových aktivit otce Rudolfa  bude o nedělích během července a srpna nutné snížit frekvenci bohoslužeb v Bukovanech a Bystrovanech  na čtrnáctidenní interval.
  Příští neděli 3. 7. bude mše v Bukovanech v 11:00 hod. a přespříští neděli 10.7. bude pro změnu mše v Bystrovanech v 11:00 hod.
  Děkujeme za pochopení.
 • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově.
  Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem.
  Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili.
  Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz
  Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.
 • Na farní zahradě jsou zralé třešně –  nabízíme farníkům. Zn. přijďte si natrhat!