Aktuality

V neděli 14. 1. 2018 zve otec Josef do orlovny naše ministranty a jejich sourozence (a rodiče….) na první trénink florbalového smíšeného družstva. Koná se od 14:00 do 15:30 a další neděle se bude aktivita opakovat.

V neděli 14. 1. 2018 bude kostel ve Velké Bystřici od 16:00 – 17:00 hod. otevřený pro tichou modlitbu a otec Josef zpovídá od 16:30 do 17:00.

Můžete si zapisovat svoje mešní úmysly na kalendářní rok 2018.

Ve středu 17. 1. 2018 vás zveme do Husova sboru ve Velké Bystřici na ekumenickou bohoslužbu, kterou povede paní farářka Hana Šebíková a kázat bude otec Josef. Začátek je v 16:00.

V neděli 20. 1. 2018 od 17:00 vás zveme do společenské místnosti velkobystřické fary na otevřené setkání nad stránkami Bible – biblickou hodinu

Tříkrálová sbírka České katolické charity 2018 – výsledky

Přáslavice 29 396,- ( v roce 2017 25 000,-)
Hlubočky 55 714,- ( v roce 2017​ 44 536,-)
Bukovany ​ 21 121,-
Velká Bystřice 76 172,-  ( v roce 2017 50 347,-​)

Děkujeme vedoucím skupinek, koledníkům i těm, kdo otevřeli svá srdce…


Stručná pastorační bilance uplynulého roku 2017 z farnosti Velká Bystřice:

12 křtů

18 pohřbů

2 svatby

4 biřmování

5 dětí + 1 dospělý u prvního svatého přijímání


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.