Aktuality

Otec Josef  zdraví všechny farníky z poutního místa Vierzenheiligen (14 svatých) u Bamberku a posílá po netu svoje  kázání. (viz. níže).
Vrátí se až v sobotu 21. 7. pozdě večer. V neděli 22. 7. bude už sloužit doma.

Pro případnou potřebu především v naléhavých případech (pohřeb či zaopatřování) jsou zde kontakty na kněze v sousedství:
otec František Foltýn – farář v Doloplazech (737 752 326)
otec Bernard ze Svatého Kopečku ( 777 742 177)

Mše svaté v našich farnostech v tomto týdnu:
V úterý 17.  7.
v kapli na DPS sv. Anny  ve Velké Bystřici  ve 14:00 – bude spojeno s oslavou patronky DPS – svaté Anny
Jinak během týdne v našich farnostech nejsou mše svaté.
V sobotu  21. 7.
v Přáslavicích s nedělní platností v 17:30 (zastupuje otec Václav Haltmar)
V neděli  22. 7. – otec Josef bude už doma a bude vám k dispozici.
V neděli 22. 7. – V Bystrovanech mše svatá nebude, protože podle našeho rozpisu bude v Bukovanech!

Děkujeme za vaši štědrost při nedělní sbírce na dofinancování opravy naší farní budovy.


Zamyšlení nad textem evangelia…

15. neděle v mezidobí
14. neděle v mezidobí


Petice na podporu manželství

Vážení bratři, v souladu s přáním otce arcibiskupa Jana posílám petici na podporu manželství. Vím, že těch peticí je v poslední době více, ale zřejmě to v současné době jinak nejde. Prosím, abyste pro rozšíření a úspěch této petice udělali maximum. Jako biskupové za ní stojíme.
S přáním všeho dobrého, i s velkým díkem za Vaši pomoc Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář

Kontext
– skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;
– je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;
– Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici;
– aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více

– petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak lze z hlediska zákona žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně – v každém kostele nebo kapli naši farnosti najdete formulář, do kterého se můžete podepsat, případně si vzít výtisk (nebo vytisknout z níže uvedených odkazů) pro své známé a ten pak odevzdat do farní schránky nebo otci Josefovi

– petiční akce poběží minimálně celé prázdniny,  zatím není stanoveno přesné datum ukončení petice, předpokládá se, že to bude někdy v září, ale bude to záležet na aktuálním politickém vývoji. O všem bude informovat Aliance pro rodinu prostřednictvím mailu a webových stránek;

– petici mohou podepisovat všichni občané ČR – není stanoven ani věkový limit, tedy mohou ji podepsat i nezletilí, pokud chápou rozumem, o co jde. Petici podle zákona mohou podepisovat i cizinci (bez občanství ČR), kteří se zdržují na území České republiky.

více informací:

http://www.alipro.cz/novinky/
http://podporamanzelstvi.cz 
http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/index.php/mapa-peticnich-mist/


Pozvánka na slavnost sv. Anny v Domě pokojného stáří

Svatoanenské odpoledne, tak zní název již tradičního setkání. Přijměte prosím naše pozvání na společenské odpoledne obyvatel, rodinných příslušníků a zaměstnanců.

Setkání zahájíme mši svatou a poté při pěkné muzice, občerstvení, domácích koláčcích, které připraví obyvatelé domova společně posedíme a oslavíme tento svátek v úterý 17. července 2018 od 14:00 hod.

Dům pokojného staří sv. Anny Velká Bystřice
si Vás tímto dovoluje pozvat

na XVI. Svatoanenské odpoledne
v úterý 17. července 2018
ve 14:00 hod

Program:
Zahájení, slavnostní mše svatá, zahradní slavnost, k poslechu hraje hudební skupina Magnet,
občerstvení

V případě nepříznivého počasí proběhne program ve společenské místnosti

kontakt:
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice

Tel.: 585 154 487 – pí. Šišková, pí. Kremplová


POUŤ KE SV. ANNĚ NA STAROU VODU
v sobotu  21. 7. 2018
Odjezd v 8.00 hod. od Koruny v Olomouci
Cena: 120,- Kč

Přihlásit se můžete v sakristii kostela sv. Mořice nebo v kanceláři na faře tel. 585 223 179


Přihlášky pro děti na vyučování náboženství pro školní rok 2018/2019
Vyplněné je můžete odevzdat otci Josefovi nebo do schránky na faře.
Ke stažení zde


RADOST EVANGELIA
K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení text poslední apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) – ke stažení  zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.