Aktuality

Neděle 26. 6. XIII. neděle v Mezidobí/Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
8:00 Velká Bystřice farní kostel – mše svatá
9:30 Hlubočky farní kostel – mše svatá a první svaté přijímání
11:00 Bukovany kaple – mše svatá zástup bratři dominikání

Pondělí 27. 6.
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00

Úterý 28. 6. Památka svatého Ireneje, mučedníka

Středa 29. 6. Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Čtvrtek 30. 6.
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 15:00
Pontifikální mše svatá s Otcem arcibiskupem v Olomouci v 17:00

Pátek 1. 7. První pátek v měsíci červenci
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 2. 7.
Mše svatá s nedělní platností ve filiální kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 3. 7. XIV. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá ve filiální kapli v Bystrovanech v 11:00


Příměstský tábor 2022

Přihláška ke stažení zde

Bližší informace zde


Rok 2022 je jubilejním rokem otce Antonína Huvara 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození P. Antonína Huvara a chceme oživit mnohé z jeho duchovního odkazu.  Vzpomínkový den proběhne na velkovbystřické patrocinum o poslední prázdninové neděli 28. 8. 2022.

Součástí tohoto „jubilejního roku“ je vydání publikace o P. Huvarovi, mapující jeho působení v našich končinách. Sbíráním podkladů pro tento záměr jsme poprosili pana Ing. Zbyňka Žůrka, který v minulosti pomocí publikace a doprovodné výstavy oživil osobnost P. Konšela.
Prosíme Vás tedy, abyste se obraceli na něj osobně, pokud můžete poskytnout svoje osobní svědectví, vzpomínky, fotky a pod.
Kontakt na pana Zbyňka Žůrka
tel. 605 174 870
e-mail zzurek@volny.cz


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena