Aktuality

Přenosy bohoslužeb z farního kostela ve Velké Bystřici můžete sledovat na www.youtube.com
Do vyhledávacího řádku napište josef opluštil favb


Rozpis služeb při přenosu bohoslužeb


Neděle 18. 10. XXIX. neděle v mezidobí
Mše svatá za zavřenými dveřmi v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Pondělí 19. 10.
Mše svatá za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela  ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Úterý 20. 10.
Mše svatá za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Středa 21. 10.
Mše svatá za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Čtvrtek 22. 10. Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Mše svatá za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Pátek 23. 10. Památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Mše svatá za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Sobota 24. 10.
Mše svatá za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Neděle 25. 10. XXX. neděle v mezidobí
Mše svatá za zavřenými dveřmi v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00Velká
Bystřice  15. 10. 2020 

Moji drazí bratři a sestry v Kristu.

Píšu Vám v naléhavé záležitosti. Po zvážení všech okolností a po poradě s několika moudrými lidmi  jsem se rozhodl, že bohoslužby v našich farnostech  budou až do odvolání neveřejné a na jednom místě. Z toho místa vybaveného potřebnou technikou je chceme pro Vás přenášet.

Počínajíc pátkem 16. 10. 2020 ruším až do odvolání veškeré plánované bohoslužby.

Pozor – kostely a kaple, kde je svatostánek, by měly být přístupné!  

Také apeluji na to, aby kostely nebo kaple se v maximální možné míře podařilo otevřít pro setkání s Ježíšem.

Budeme opět pružně reagovat na vývoj situace. Sledujte proto prosím pozorně naše farní webové stránky.

Prosím taky v souvislostí s potřebou zahájit pravidelné vysílání o dobrovolníky k obsluze přenosové techniky. Potřebné informace dostanete u mne nebo u pana Tomáše Zendulky. Podobně jako na jaře budu pro mše svaté potřebovat ministranty a lektory. Rovněž varhaníky a zpěváky. Děkuji předem za jakoukoliv pomoc a podporu.

Na závěr svého poselství namísto přání předávám slovo svaté Terezii Veliké, která má dnes svátek: Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. 

Na přímluvu této světice Vám všem žehná otec Josef.


Dopis otce arcibiskupa – zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.