Aktuality

Pondělí 14. 10.
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00 (otec Josef)

Úterý 15. 10. – Památka svaté Terezie od Ježíše / Expedice Luník XIX

Středa 16. 10. – Památka svaté Hedviky / Expedice Luník XIX

Čtvrtek 17. 10.
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:30 a setkání klubu Archa
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 18. 10. –  Svátek svatého Lukáše
od  8:00 do 13:00 úřední den na faře ve Velké Bystřici
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15 + Misijní večer

Sobota 19. 10.
Křestní obřad v Hlubočkách v 10:00
Mše svatá s dětmi a následným programem ve Velké Bystřici od 16:30
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30 (otec Bohumír Vitásek)

Neděle 20. 10.  XXIX. neděle v mezidobí / misijní neděle
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 8:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 10:00 (P. František Hanáček)
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30

  • V neděli 20. 10. bude sbírka na misie
    Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli – zde
  • Kurz kontemplativní modlitby – více zde

Více informací – zde


MSKA – pozvání na jednodenní akci ROZVÍJENÍ ODKAZU DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE V SOUČASNÉM DIALOGU – více zde

MSKA – pozvání na celý kurz na téma POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE – více zde


Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou u svatého Václava v Olomouci a s naší Hospůdkou na faře Vás srdečně zvou na III. ročník
SVATOHUBERTSKÉ MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI.
Dne 20. 10. 2019 v 10.00 bude v kostele Stětí Jana Křtitele ve Velké Bystřici slavnostní HUBERTSKÁ MŠE,
kterou doprovodí trubačský sbor Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát.
Hlavním celebrantem bude probošt z chrámu svatého Mořice František Hanáček.
Od 11.30 bude ve farním dvoře a v Hospůdce na faře připraveno pro všechny bohaté zvěřinové občerstvení.
K poslechu i tanci bude hrát dechová hudba Dolanka


Přátelé. Jan Kornek se uvolil, že si najde čas a vysvětí dva kříže, které opravil náš spolek.
V případě kříže u Jestřabí jde o kříž, který je zcela nový. Stojí však přesně v místě, kde historicky kříž stál. Po příchodu sovětských okupačních vojsk v roce 1968 ho sovětští vojáci uřezali a posunuli kus dál, sloužil jim jako orientační bod. Silně poškozený a zkrácený tam stojí dodnes, nese rok vzniku 1936. Našli jsme přesně místo kde stál původně, byla tam v zemi jeho spodní část. Jelikož starý kříž je značně schátralý, rozhodli jsme se obnovit ho na původním místě. Kříž je veden jako památka místního významu.
Jahnův kříž mezi Smilovem a Libavou rovněž patří do seznamu památek místního významu. Na pozvánce je jeho nedávný stav. Je symbolem nového počátku spolupráce mezi organizátory akce Bílý kámen. Z každé vstupenky nyní jde část prostředků na opravu památek ve vojenském újezdu. Staré lípy které stály po bocích, musely být po odborném posouzení odstraněny. Jelikož kříž postavili odsunutí němečtí rodáci, byl zde zasazen jako symbol smíření dub a lípa. Při obnově tohoto kříže nám svojí technikou významně pomohly VLS, s.p. divize Lipník n. B.
Budeme rádi když svojí účastí na svěcení podpoříte myšlenku, že drobné památky do naší krásné přírody patří a vůbec nevadí, že v tomto případě jde o vojenský prostor. Nejde o zkomplikování výcviku cvičícím vojákům. Památníky stojí v místech kde nepřekáží. Jsme přesvědčeni, že tak jak naši předkové si rádi odpočinuli a usedli pod těmito památníky aby se zamysleli, nebo jen tak rozhlédli a načerpali sílu na další cestu, stejně tak budou sloužit i cvičícím vojákům. Za Okrašlovací spolek Lubavia Jindřich Machala.


Alfa…
Pozor – KURZ ALFA plánujeme v našich farnostech od začátku adventu 2019!

Kurz nabízí během čtrnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Promluva po večeři otevírá téma večera. V malých skupinkách, v atmosféře intimity mohou pak účastníci mluvit, naslouchat, diskutovat, objevovat, ptát se. Žádná otázka není nemístná ani nevhodná.
Přibližně v polovině kurzu se koná společný víkend. Zde se účastníci více poznávají s lidmi z jiných skupinek a vznikají nové krásné vztahy.

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: „Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale všechno je založeno na tom, že přátelé přivádějí přátele.“

Předběžně plánujeme začátek kurzu ALFA  na začátek letošního adventu.
Potom po jeho absolvování by začala samotná příprava na přijetí svátosti biřmování, popř. jiných svátostí. Protože v současnosti se podobná pravidelná aktivita plánuje i v jiných farnostech, otec Jan si vyhradil čas pro naše farnosti v sobotu v podvečer.

Případní zájemci se už nyní mohou přihlásit osobně u otce Josefa nebo na:
fara@velkabystrice.cz
nebo tel: 731405500
Napište: Své jméno a příjmení, a e-mail.
Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.