Aktuality

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE:

Úterý 14. srpna -Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
Středa 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

MŠE SVATÉ OD PONDĚLÍ DO SOBOTY:

V  pondělí 13. 8.
v kapli na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 15:00
Ve středu  15. 8.
v hlavní lodžii farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15 (doporučený zasvěcený svátek)
Ve čtvrtek  16. 8.
v kostelíku v Bukovanech v 17:00
V pátek 17. 8.
v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15
V sobotu  18. 8.
svatební mše ve Velké Bystřici v 11:00
Pozor!!! V Přáslavicích bude tento týden hodová mše svatá. Koná se v neděli 19. 8. v 11:00 hod.

  • V neděli 19. 8.:
    V Bystrovanech mše svatá nebude, dle rozpisu bude v Bukovanech
  • Svatební ohlášky – v sobotu 18. 8. 2018 v 11:00 si navzájem udělí svátost manželství Ondřej Lakomý a Kateřina Kameníková. Oba snoubenci jsou z naší farnosti.
    Přejeme a vyprošujeme Boží požehnání pro kandidáty stavu manželského.
  • Zveme nejširší veřejnost na náš v pořadí už XII. FARNÍ DEN.
    Koná se v neděli 26. 8. 2018 ve velkobystřickém farním kostele a přilehlých prostorách.

Zamyšlení nad textem evangelia…

18. neděle v mezidobí
17. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí
14. neděle v mezidobí


Petice na podporu manželství

Vážení bratři, v souladu s přáním otce arcibiskupa Jana posílám petici na podporu manželství. Vím, že těch peticí je v poslední době více, ale zřejmě to v současné době jinak nejde. Prosím, abyste pro rozšíření a úspěch této petice udělali maximum. Jako biskupové za ní stojíme.
S přáním všeho dobrého, i s velkým díkem za Vaši pomoc Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář

Kontext
– skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;
– je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;
– Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici;
– aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více

– petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak lze z hlediska zákona žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně – v každém kostele nebo kapli naši farnosti najdete formulář, do kterého se můžete podepsat, případně si vzít výtisk (nebo vytisknout z níže uvedených odkazů) pro své známé a ten pak odevzdat do farní schránky nebo otci Josefovi

– petiční akce poběží minimálně celé prázdniny,  zatím není stanoveno přesné datum ukončení petice, předpokládá se, že to bude někdy v září, ale bude to záležet na aktuálním politickém vývoji. O všem bude informovat Aliance pro rodinu prostřednictvím mailu a webových stránek;

– petici mohou podepisovat všichni občané ČR – není stanoven ani věkový limit, tedy mohou ji podepsat i nezletilí, pokud chápou rozumem, o co jde. Petici podle zákona mohou podepisovat i cizinci (bez občanství ČR), kteří se zdržují na území České republiky.

více informací:

http://www.alipro.cz/novinky/
http://podporamanzelstvi.cz 
http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/index.php/mapa-peticnich-mist/


Přihlášky pro děti na vyučování náboženství pro školní rok 2018/2019
Vyplněné je můžete odevzdat otci Josefovi nebo do schránky na faře.
Ke stažení zde


RADOST EVANGELIA
K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení text poslední apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) – ke stažení  zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.