Aktuality

Aktuálně:
Opatření ve farnosti Velká Bystřice (edit 28. 3. 2020)

Sledujte online:
https://www.youtube.com/channel/UCnHf5MmIzV45BuFZQWSRCOA/videos

Modlitba o. arcibiskupa Jana:
Modlitba Hospodine


Pondělí 30. 3. Svatý Jan Klimak (na úmysl dárce)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Úterý 31. 3. Svatá Balbína  (na úmysl dárce)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

 Středa 1. 4. Svatý Hugo (za rodinu Juráňovu, Pleskovu a Adamcovu)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Čtvrtek 2. 4. Svatý František z Pauly (za živé a zemřelé členy živého růžence)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Pátek 3. 4. Svatý Nikita (za Jaromíra a Zdeňku Kubisovi)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Sobota 4. 4. Svatý Izidor (za zemřelého manžela, bratra kněze Karla, bratra Ondřeje a za živou a zemřelou rodinu Jaškovu)
Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00
Modlitba růžence za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00

Neděle 5. 4. Květná neděle (za zemřelé rodiče Klimešovy, za členy živého růžence)
Mše svatá za zavřenými dveřmi v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00
Koncert za zavřenými dveřmi Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesiho v 17:00


Na květnou neděli 5. dubna. v 17 hodin zazní v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

Stabat Mater  – Giovanni Battista Pergolesiho

 v podání smyčcového kvartetu Gaudio,
Anny Marie Líňové (soprán)
a Benedikty Juráňové (mezzosoprán).
Koncert proběhne za zavřenými dveřmi a můžete jej sledovat v přímém přenosu.
Podrobnosti budou ještě zveřejněny.


Jak budeme slavit velikonoce

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti  vydala po konzultaci s biskupskými konferencemi všeobecné směrnice a pokyny pro biskupy stran slavení Velikonoc během pandemie Covid-19 v latinském i ve východních obřadech katolické církve. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve kterých jsou  restrikce týkající se shromažďování a pohybu lidí, budou biskupové a kněží slavit obřady Svatého týden bez účasti lidu a na vhodném místě, bez koncelebrace a s vynecháním pozdravení pokoje. Věřící se mohou účastnit obřadů pomocí komunikačních prostředků pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu. V každém případě je důležité věnovat přiměřený čas modlitbě a docenit zejména modlitbu breviáře.
https://www.vaticannews.va/cs.html


Ministranti:

Akce pro ministranty v roce 2020

Kurz Minifor

Zajeď na hlubinu


Příměstský tábor 2020 – přihláška zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.