Aktuality

Pondělí 24. 1.  památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00
Katecheze na téma IV. Boží přikázání (pokračování) ve farním kostele ve Velké Bystřici od 17:30 do 18:00 

Úterý 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Středa 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Eucharistická adorace ve farním kostele v Hlubočkách od 15:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Hlubočky na faře ve Velké Bystřici od 18:00  

Čtvrtek 27. 1.
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 28. 1památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 29. 1.
Mše svatá ve filiální kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 30. 1. IV. neděle v mezidobí
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá ve filiální kapli v Bystrovanech v 11:00
Svátostná adorace a příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele ve Velké Bystřici od 15:00 do 16:00
Biblická hodina na faře ve Velké Bystřici od 16:00 do 17:00 


Pouť do Svaté země


Výsledky Tříkrálové sbírky
Bukovany           25.264,-
Bystrovany         32.053,-
Přáslavice           47.485,-
Velká Bystřice   86.383,- + 2940,- pokladnička v kostele
Hlubočky            66.528,-
Veliké díky všem organizátorům a také koledníkům a štědrým dárcům Pán Bůh zaplať


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena