Aktuality

Pondělí  9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (Doporučený zasvěcený svátek)
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě od 6:00 do 7:45
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 7:00
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00

Úterý 10. 12.
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě od 6:00 do 7:45
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 7:00

Středa 11. 12. sv. Damasa
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě od 6:00 do 7:45
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 7:00
Mše svatá v kapli ve Svésedlicích v 17:00

Čtvrtek 12. 12. Panny Marie Guadalupské
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě od 6:00 do 7:45
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 7:00
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 13. 12. Památka svaté Lucie, panny a mučednice
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě od 6:00 do 7:45
Ranní adventní mše svatá dnes není!!!
Od 8:00 do 13:00 úřední den na faře ve Velké Bystřici
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Kostel ve Velké Bystřici otevřený k tiché modlitbě a svátost smíření od 6:00 do 7:45
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 7:00
Mše svatá s dětmi ve Velké Bystřici v 16:30
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30 (zástup)
Kurz ALFA v Hospůdce na faře ve Velké Bystřici v 18:00

Neděle 15. 12.  III. neděle adventní
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá v kapli v Bukovanech v 11:00

  • Pozvání pro všechny, kdo budou tyto Vánoce sami
    Otec Josef zve  už nyní ty z vás, kdo nechtějí být sami o posvátném večeru na Štědrý den. O jídlo bude postaráno. A místa je u nás taky dost. Jediná podmínka –  Nebudeme si dávat hmotné  dárky – o věci nemám nouzi, ale nedostatkovým zbožím je mít na někoho čas.
    Můžete se diskrétně přihlásit u otce Josefa.Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista.
Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.