Aktuality

  • Náš farní kostel ve Velké Bystřici bude otevřený v neděli  22. 9. od 17:00 do 18:00 pro tichou adoraci a otec Josef bude k dispozici ve svátosti smíření.
  • V neděli 22. 9. bude biblická hodina od 18:00 na faře ve Velké Bystřici.

Pondělí 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00

Středa 25. 9.
Mše svatá v kapli v Mrsklesích v 16:30

Čtvrtek 26. 9.
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly
od 8:00 do 13:00 úřední den na faře ve Velké Bystřici
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá v hlavní lodi  farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 10:00
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 29. 9. XXVI. neděle v mezidobí / svatý Michael, Gabriel a Rafael
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá v kostelíku v Bystrovanech v 11:00

  • V sobotu 28. 9. navštíví naši farnost poutníci z farnosti Orlová se svým panem farářem.
    Zastávka se uskuteční v bukovanském kostelíku, kde budeme mít společnou mši svatou za otce Antonína Huvara. Začátek je v 10:00 hod. Všichni jste zváni.
  • V neděli 29. 9. bude našim hostem P. Jan Rajlich O.P.
  • V neděli 29. 9. bude ve farnosti Velká Bystřice sbírka na pomůcky pro práci s dětmi.
    Zn. Knížky pro děti.

Alfa…
Pozor – KURZ ALFA plánujeme v našich farnostech od začátku adventu 2019!

Kurz nabízí během čtrnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Promluva po večeři otevírá téma večera. V malých skupinkách, v atmosféře intimity mohou pak účastníci mluvit, naslouchat, diskutovat, objevovat, ptát se. Žádná otázka není nemístná ani nevhodná.
Přibližně v polovině kurzu se koná společný víkend. Zde se účastníci více poznávají s lidmi z jiných skupinek a vznikají nové krásné vztahy.

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: „Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale všechno je založeno na tom, že přátelé přivádějí přátele.“

Předběžně plánujeme začátek kurzu ALFA  na začátek letošního adventu.
Potom po jeho absolvování by začala samotná příprava na přijetí svátosti biřmování, popř. jiných svátostí. Protože v současnosti se podobná pravidelná aktivita plánuje i v jiných farnostech, otec Jan si vyhradil čas pro naše farnosti v sobotu v podvečer.

Případní zájemci se už nyní mohou přihlásit osobně u otce Josefa nebo na:
fara@velkabystrice.cz
nebo tel: 731405500
Napište: Své jméno a příjmení, a e-mail.
Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.