Aktuality

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 30. května – sv. Zdislavy
Středa 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka
Pátek 2. června – sv. Marcelina a Petra, mučedníků

 • Vyučování náboženství tento týden na obvyklých místech a v obvyklých časových souřadnicích.
 • Ve středu  31. 5. nebude setkání Archa Klubu; tedy ani ranní mše svatá.
 • V pátek 2.  června vás zveme do velkobystřického farního kostela na prvopáteční  večer před nejsvětější svátosti oltářní.
  Můžeme zde spolu s kandidáty biřmování a jejich kmotry a kmotrami poděkovat Pánu za Dary Ducha svatého.
  Můžeme zde zakusit i milost prvopáteční svátosti smíření, kdy kromě otce Josefa bude zpovídat i cizí kněz.
 • Biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci:
  O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 v 10:00 bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biřmování.
  Také z našich farností přijme tuto svátost 7 našich bratří a sester, kteří po této svátosti touží.
  Jsou to tato jména: Jana Chudíková, manželé Pavel a Šárka Kučerovi, Barbora Poláková, Miroslava Navrátilová, Ondřej Navrátil, Lenka Nováková.
  Prosíme o vaše duchovní doprovázení a jejich jménem zveme na tuto slavnost.
  Začátek  je v 19:00 a závěr ve 20:30 hod.