Aktuality

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 24. dubna –  sv. Jiří
Úterý 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

  • Vyučování náboženství bude tento týden v obvyklou dobu a na obvyklých místech.
  • Pastorační rada se sejde ve středu 26. 4. 2017 v 18:00 v přízemí fary ve Velké Bystřici
  • V neděli 30. 4. se otec Josef vymění s otcem Františkem Foltýnem ve svých farnostech
  • Upozornění na změnu času středeční dopolední bohoslužby ve Velké Bystřici – bude z důvodu posunu času pořádání Archa klubu začínat  v 7:30