Aktuality

Pondělí 8. 8Památka svatého Dominika, kněze
Zádušní mše svatá a rozloučení do kremace ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:30 (slouží otec Josef)
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00 (zástup)

Úterý 9. 8. Svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa 10. 8. Svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek 11. 8. Památka svaté Kláry, panny
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 12. 8.
e svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 13. 8.
Mše svatá s nedělní platností ve filiální kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 14. 8. XX. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá ve filiální kostelíku v Bukovanech v 11:00


Římskokatolická farnost Velká Bystřice a Hlubočky,
město Velká Bystřice u příležitosti svátku Stětí svatého Jana Křtitele
a v souvislosti s připomínkou 100. výročí narození otce Antonína Huvara zvou nejširší veřejnost na
FA R N Í  D E N
neděle 28. srpna 2022
10:30 farní kostel – Pontifikální mše svatá se žehnáním pamětní desky Otce Antonína Huvara
Mši svatou slouží Mons. Antonín Basler – pomocný biskup
Mši svatou bude přenášet v přímém přenosu TV NOE

14:30 farní kostel – svátostné požehnání a žehnání aktovek
15:00 farní dvůr a zahrada – zahradní slavnost

Živá hudba s farními umělci a Kapela A50, tradiční scénka, hry pro děti a dospělé, bohaté pohoštění, dále vystoupí Tomáš Velzel a jeho DIVADÉLKO S RADOSTÍ, představení knihy „Živé stopy“ o P. A. Huvarovi

19:00 zákoutí pod lipami u farního kostela – Koncert a promítání dokumentu o Mons. ThDr. Antonínu Huvarovi
Slovo, hudba a zpěv – Jaroslav Hutka

 


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena