Aktuality

Svátky a památky týdne:
Středa 19. září – sv. Januária
Čtvrtek 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Taegona
Pátek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Mše svaté v  naších farnostech o pracovních dnech a v sobotu:
V pondělí 17. 9.
v kapli na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 15:00
Ve čtvrtek 20. 9.
v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:30
v kostelíku v Bukovanech v 17:00 (zástup)
na Posluchově mše svatá s dětmi v 17:45; potom bude domluva ohledně vyučování náboženství
V pátek 21. 9.
v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15 (přede mší bude otec Josef zpovídat)
V sobotu 22. 9.
v Přáslavicích mše svatá s nedělní platností  v 17:30 (zástup)

V neděli 23. 9. nebude mše svatá v Bukovanech, bude v Bystrovanech

 • Děkujeme za vaši štědrost při nedělní sbírce na dofinancování opravy fary (nový komín a nová okna).
 • Poděkování od otce Josefa všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili sobotní vzpomínkovou slavnost na P. Josefa Konšela.
 • Výuka náboženství v tomto školním roce 2018/2019 ve Velké Bystřicí začne v pondělí 17. 9. Po domluvě s rodiči bude probíhat ve stejných časových intervalech a na stejných místech – tak jak tomu bylo doposud. Navíc je zde malá skupinka, která bude mít vyučování od 13:30.
  P.S. Do konce září je stále možnost se připojit ke kterékoliv skupině.
 • Svatební ohlášky: V sobotu 22. 9. 2018 v 11:00 ve farním kostele svatých Andělů strážných na Stražisku si Štěpán Kouřil a Tereza Arnoštová navzájem udělí svátost manželství.
  Blahopřejeme a vyprošujeme hodně štěstí na společné životní cestě.


  Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru

  Více na https://www.mkcr.cz/evropske-zvony-se-rozezni-219-2018-v-18-hod-na-oslavu-mezinarodniho-dne-miru-1844.html


Příměstský tábor – Prázdninová univerzita

 


Přihlášky pro děti na vyučování náboženství pro školní rok 2018/2019
Vyplněné je můžete odevzdat otci Josefovi nebo do schránky na faře.
Ke stažení zde


RADOST EVANGELIA
K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení text poslední apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) – ke stažení  zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.