Aktuality

Pondělí 18. 11. Posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Mše svatá na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici v 15:00

Středa 20. 11.
Mše svatá v kapli v Mrsklesích v 17:00

Čtvrtek 21. 11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:30
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 22. 11. Památka svaté Cecílie, mučednice
od 8:00 do 13:00 úřední den na faře ve Velké Bystřici
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 23. 11.
Křestní obřad ve farním kostele ve Velké Bystřici v 10:00 (Alenka a David)
Mše svatá s dětmi a následný program ve farním kostele ve Velké Bystřici od 16:30
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 24. 11.  XXXIV. neděle v mezidobí / Slavnost Ježíše Krista krále
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá + křestní obřad (Anička) ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá v kapli v Bystrovanech v 11:00

 • Děkujeme za vaši štědrost při nedělní sbírce na CHARITU
 • Ve čtvrtek 21. 11. se sejde společenství ARCHA na faře ve Velké Bystřici. Setkání bude začínat  mší svatou v 9:30 v boční kapli velkobystřického kostela.
 • Prosíme o vaši pomoc při roznášení pozvánek na kurz ALFA v našich farnostech –  bude probíhat během následujících dní. Prosím nahlaste se otci Josefovi.

  AD ČLÁNEK V DĚNÍČKU –  Matěj v Zambii…
  V kostele ve Velké Bystřici bude od neděle 17. 11. umístěna kasička na podporu misijních aktivit Matěje Líznera
  Více informací o projektu:
  https://www.adopcenablizko.cz
  Sledovaní Matěje:
  https://www.facebook.com/MatejJedeDoZambie/ – fotky a Matějovy zápisky

  Jak můžete pomoci Matějovi a hlavně dětem, o které se stará?
  1) Modlitbou
  2) Finančním darem – příspěvek na nákup drobných sportovních, výtvarných a psacích potřeb pro volný čas dětí a také pro zajištění potřebného materiálu na opravu dětských průlezek a houpaček. Předem všem moc děkujeme.


  Výroba adventních věnců
  Zveme všechny, kdo mají čas a hlavně chuť pomáhat:
  Ve čtvrtek 28. 11. proběhne ve společenské místnosti na DPS svaté Anny ve Velké Bystřici výroba adventních věnců pro benefiční akci. Začátek je v 9:00 hod. Zn. Každý může pomáhat.

  BENEFIČNÍ PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
  Na první neděli adventní (v sobotní podvečer 30. 11.) v neděli 1. 12. proběhne v našich farnostech  po skončení bohoslužeb (na závěr našeho „církevního silvestru“) Benefiční akce adventních věnců, výtěžek bude věnován na podporu misijního sirotčince v mongolském Ulánbátaru nebo na přímou pomoc dle domluvy ve farnosti.
  S ohledem na náklady je minimální cena věnce 290 Kč, doporučená cena je 340 Kč.
  Pokud máte  zájem podpořit tuto benefiční akci zakoupením adventního věnce, přijďte si je prosím objednat do sakristie (Velká Bystřice, Hlubočky, Bukovany, Bystrovany, Přáslavice) nebo přímo  u otce Josefa.


Mešní intence na příští kalendářní rok 2020
Blíží se závěr kalendářního roku 2019 a proto chceme nabídnout jménem všech společenství našich farností možnost nechat odsloužit mši svatou na vaše úmysly v kalendářním roce 2020.Přihlásit se můžete na všech místech, kde se pravidelně slouží mše svatá u našich kostelníků (včetně těch, kdo se starají o naše filiálky v Přáslavicích, v Bystrovanech a v Bukovanech).
Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.