Aktuality

Dnes je adorační den farnosti Velká Bystřice.
Od 14:00 do 18:00 bude náš farní kostel otevřen pro vaše setkání s Pánem.
Proto, prosím, udělejte si na Něj čas! K zapojení vyzývám také rodiče dětí budoucích prvokomunikantů.

Dnes v neděli 24. 6. 2018 proběhne obvyklý nedělně podvečerní program ve farním kostele ve Velké Bystřici:
od 17:00 – 18:00 bude kostel otevřený k tiché modlitbě
od 17:30 – svátost smíření
od 18:00 – Biblická hodina – koná se naproti kostelu ve farní kuchyni


Mše svaté v  naší farnosti o pracovních dnech a v sobotu:

V pondělí 25. 6.
v kapli na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 15:00
Velká Bystřice/kostel – v 16:00 mše na poděkování za uplynulý školní rok
Ve středu 27. 6.
v kapli v Mrsklesích mše svatá nebude!!
Ve čtvrtek  28. 6.
v boční kapli velkobystřického kostela v 8:30
v kostelíku v Bukovanech v 17:00
V pátek 29. 6.
mše svatá na Posluchově v 17:00
v zimní kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15
V sobotu 30. 6.
mše svatá s nedělní platností v Přáslavicích v 17:30
Důležitá informace pro neděli 1. 7.:
V Bukovanech mše svatá nebude, dle našeho rozpisu bude v Bystrovanech!

 

  • Děkujeme za vaši štědrost při nedělní sbírce na opravu našich farních budov
  • Pozvánka na zakončení školního roku 2017/2018 pro děti a jejich rodiny na farní zahradě:
    Už nyní zvu všechny školou povinné a jejich rodiny na slavnostní zakončení tohoto školního roku, které máme naplánované na poslední červnové pondělí 25. 6. 2018.
    Program bude začínat mší svatou na poděkování za uplynulý školní rok v 16:00 hod.
    Potom na farní zahradě děti dostanou vysvědčení a zapálíme ohýnek na opékání.
    Malé pohoštění bude zajištěno a jako vrchol si zahrajeme vybíjenou na farním hřišti.


Přihlášky pro děti na vyučování náboženství pro školní rok 2018/2019
Vyplněné je můžete odevzdat otci Josefovi nebo do schránky na faře.
Ke stažení zde


RADOST EVANGELIA
K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení text poslední apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) – ke stažení  zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.