Aktuality

PASTORAČNÍ DOTAZNÍK

Nadcházející letopočet s devítkou na konci nás inspiroval k tomu, abychom se pokusili o malou sebereflexi nad směrováním našeho malého velkobystřického farního společenství pro další dekádu. Proto je zde pastorační dotazník pro farnost Velká Bystřice. Ten má za cíl zjistit především vaše očekávání a potřeby spojené s životem naší farnosti.
Pastorační dotazník je anonymní a je určen pro všechny návštěvníky bohoslužeb v naší farnosti. Podotýkáme, že limitujícím věkem je dosažení 14 roků, a že se odpovídá na otázky v jednotném čísle- tedy každý farník sám za sebe!

Anketa proběhne v období od neděle 6. 1. do neděle 3. 2. 2019.

Možnosti vyplnění:
 – formulář si můžete vzít v kostele/kapli na obvyklém místě a odnést domů k vyplnění
– formulář si můžete stáhnout zde ,vytisknout a vyplnit 
– formulář můžete vyplnit elektronicky: https://www.survio.com/survey/d/K1V6O4L6R5A5N4A9I

Vyplněné tiskopisy můžete potom přinést kdykoliv v čase konání ankety, tedy v období od 6.1. do 3.2.2019, do kterékoliv kaple či kostela v naší farnosti.
Tam  pro tento účel najdete označené schránky.


Výsledky tříkrálové sbírky farnosti Velká Bystřice
– v obcích, ve kterých farnost sbírku zajišťovala:
Velká Bystřice 80 204,-
Bystrovany 27 135,-
Přáslavice 22 828,-
Bukovany 20 475,-
celkem 150 642,-
Děkujeme všem malým i velkým králům, vedoucím skupinek a všem dárcům!


Ohlášky:

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE:
Čtvrtek 17. ledna  – Památka sv. Antonína, opata
Pátek 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  • V úterý 15. 1. se rozloučíme s panem Čestmírem Zahálkou z Bystrovan. Zádušní mše se koná ve farním kostele ve Velké Bystřici od 15:00.
  • Mše svatá v kapli ve Svésedlicích bude ve středu 16. 1. v 16:00.
  • V tzv. Aliančnímu týdnu modliteb za jednotu křesťanů se sejdeme v Husově sboru CČSH ve Velké Bystřici ve středu 16. 1. Začátek v 17:00.


Zájezd do Svaté země 9. 3. – 16. 3. 2019 – více zde


RADOST EVANGELIA
K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení text poslední apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia) – ke stažení  zde


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.