Aktuality

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 19. září – sv. Januária, biskupa a mučedníka
Středa 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

OHLÁŠKY

 • V pondělí 18. 9. 2017 v 16:30 zahájíme vyučovací hodinou pro předškoláky na faře ve Velké Bystřici vyučování náboženství v novém školním roce. Další skupiny budou navazovat.
  Podrobnosti jsou na našich webových stránkách. Vyučovací hodiny budou tak, jak jsme se domluvili na schůzce s rodiči. Je to také výzva pro Ty, kteří se nemohli zúčastnit naší schůzky minulé pondělí, aby se nebáli připojit.
 • Děkujeme za vaši štědrost při nedělní sbírce na dofinancování úprav naší farní zahrady.
 • Nabídka stolní kalendářů na rok 2018 – jsou k dispozici na obvyklých místech v kostele nebo kapli. Cena 70 Kč za kus. Peníze můžete dát do sakristie nebo otci Josefovi

  PROSBA

 • Prosba o pomoc při zpracování projektu příměstských dětských táborů:
  ,,Prosím o pomoc při přípravě projektu příměstských táborů. Jedná se o průzkum předběžného zájmu o tento druh prázdninových aktivit – v příloze je vysvětlen náš záměr a v závěru je dotazník, který nám může hodně pomoci“
  Dotazník k příměstskému táboru

Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.