Aktuality

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 – zde

Výtěžek jubilejního dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu dosáhl na neuvěřitelnou částku. Pro lidi ocitající se v nouzi byla vykoledována částka 2 000 000 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o více než 170 000 korun. Vypravilo se 432 kolednických skupinek, což je v přepočtu kolem 1 600 dobrovolníků – koledníků a vedoucích skupinek.


Pondělí 27. 1.
Mše svatá na DPS svaté Anny v 15:00 (otec Bohumír Vitásek)

Úterý 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského

Středa 29. 1.
Mše svatá v kapli ve Svésedlicích v 15:00

Čtvrtek 30. 1.
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:30
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze
Od 8:00 do 14:00 úřední den na faře ve Velké Bystřici
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 1. 2.
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30
17. ORELSKÝ & FARNÍ PLES v orlovně ve Velké Bystřici od 19:00

Neděle 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá v kapli v Bystrovanech v 11:00
Mše svatá v kapli v Bukovanech v neděli 2. 2. nebude!

  • Pozvání na setkání klubu Archa – ve čtvrtek 30. 1. hned po mši svaté na faře ve Velké Bystřici.
  • Kurz ALFA- Z důvodu konání dvou důležitých sobotních akcí (Orelský ples 2. a oslava narozenin 8. 2.) vyhlašujeme přestávku KURZU ALFA a zveme účastníky na tyto akce…


Pozvání od otce Josefa na děkovnou mši a další program
u příležitosti významného jubilea – 60 roků života.
Protože mojí rodinou jste vy moji milí farníci, rád bych spolu s Vámi  prožil tento významný životní předěl.
Nechystám se ani do důchodu ani nehodlám žádat o přeložení.
Je mi s Vámi velice dobře.
Moji milovaní, prosím pomozte mi, aby oslavy vyzněly jako oslava Boží lásky, která nás spojuje.
Nenoste mi prosím dárky, ale spíše podpořte nějakým způsobem připravované následné setkání v prostorách KD Nadační.
Koná se v sobotu 8. 2. 2020.
Bohoslužba začíná v 10:00 hod., kázat bude otec Metoděj Hofman OT.
Všichni jste vítání.
Otec JosefNa adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena.