Aktuality

Příměstský tábor 2016 – přihláška

Festival duchovní hudby 2016

Zvláštnosti tohoto týdne:
Středa, 25. května
15:30 Mrsklesy/kaple – mše
17:00 Bukovany – mše
Čtvrtek, 26. května Slavnost Těla a Krve Páně
16:00 Svésedlice – mše
18:00 Velká Bystřice – mše
Sobota 28. května
10:00 Velká Bystřice – pohřební mše a rozloučení do kremace (+ František Gavenda)
17:30 Velká Bystřice slavnostní mše svatá – celebruje Mons. Josef Nuzík – generální vikář

Ve farním kostele v Hlubočkách oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 29. 5. v 9:30 hod.​

  • Poděkování za vaši štědrost při nedělní sbírce NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
  • Vyučování náboženství – bude v tomto týdnu (22.5. – 29. 5.) v obvyklých dnech, v obvyklou dobu a na obvyklých místech
  • Přihlášky na orelský tábor v Travné a příměstský tábor na naší faře  jsou k dispozici – formuláře najdete na známých místech a na www.orel-vb.cz