Aktuality

Přenosy bohoslužeb z farního kostela ve Velké Bystřici můžete sledovat na www.youtube.com
Do vyhledávacího řádku napište josef opluštil favb
Přenáší se nedělní mše svatá z farního kostela ve Velké Bystřici a každodenní společná modlitba růžence ve 20:00 hod.


Pondělí 2. 8.
Mše svatá na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 15:00

Úterý 3. 8.
Mše svatá dnes není

Středa 4. 8. Památka svatého Jana Maria Vianneye
Mše svatá dnes není

Čtvrtek 5. 8.
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 17:00

Pátek 6. 8. Svátek Proměnění Páně
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 7. 8.
Křestní obřad ve farním kostele ve Velké Bystřici v 10:00
Obřad posledního rozloučení ve farním kostele ve Velké Bystřici ve 14:00 (+Marta Talandová)
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30

Neděle 8. 8. XIX. Neděle v mezidobí
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá ve filiální kapli v Bystrovanech v 11:00
Adorace a svátost smíření ve farním  kostele ve Velké Bystřici od 18:00 do 19:00  Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena