Aktuality

Otec Josef bude od pondělí 20. 9. do pátku 24. 9. na setkání kněží v Německu


Pondělí 20. 9. Památka svatého Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků
Mše svatá na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 15:00 (zástup otec Bohumír Vitásek)

Úterý 21. 9. Svátek svatého Matouše, apoštola a evangelistu

Středa 22. 9. Svatý Mořic a druhové

Čtvrtek 23. 9. Památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 17:00 (zástup)

Pátek 24. 9. Svatý Gerard
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 18:15

Sobota 25. 9. Svatý Kleofáš
Mše svatá s nedělní platností v Přáslavicích v 17:30

Neděle 26. 9. XXVI. Neděle  v mezidobí
Mše svatá a křest ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30
Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 11:00
Adorace a svátost smíření ve farním  kostele ve Velké Bystřici od 18:00 do 19:00


Přihláška na kurz pastoračních pomocníků


Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena