Kontakty

Adresy farností:
Římskokatolická farnost Velká Bystřice Římskokatolická farnost Hlubočky
Křížkovského 38  Hlubočky 163
783 53 Velká Bystřice  783 61  Hlubočky
IČ: 48427721  IČ: 48427691
č.ú. 1800212399/0800  č.ú. 1800213359/0800

Doručovací adresa:

Křížkovského 38, 783 53, Velká Bystřice
Úřední hodiny: každý pátek dopoledne (8.00 – 12.00 hod.)
Administrátor: Mgr. Josef Opluštil
Telefon: +420 731 405 500
E-mail: info@farnost-vbystrice.cz – farnost (kontakt na kněze)
web@farnost-vbystrice.cz – připomínky a náměty k tomuto webu
denicek@farnost-vbystrice.cz – příspěvky do Děníčku (farní časopis)


Velká Bystřice:
Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Josef Opluštil Josef.Oplustil@farnost-vbystrice.cz Kněz
Ing. Ivana Juráňová ivana.juranova@velkabystrice.cz Vedoucí chrámového sboru
Anna Králíčková annakralickova@seznam.cz Kostelnice – květiny a úklid
Ing. Miloslav Krätschmer  denicek@farnost-vbystrice.cz Děníček
Bc. Eva Krätschmerová  denicek@farnost-vbystrice.cz Děníček
Mgr. Zdeněk Lakomý  Zdenek.Lakomy@orelvb.cz Orel, Dům sv. Anny, Ekonomická rada
Jana Lakomá janka.lakoma@seznam.cz
Petr Nakládal nakladal@muvb.cz Chrámový sbor
Pavla Pečínková  Pavla.Pecinkova@orelvb.cz Orel
Ludmila Pospíšilíková meda.lupl@seznam.cz
Marie Procházková Matrika, Kancelář
Mgr. Ivo Slavotínek slavotinek@muvb.cz Orel, Město Velká Bystřice, Ekonomická rada
Tomáš Zendulka zendulkatomas@seznam.cz Kostelník, Ekonomická rada

Bukovany:
Jméno Kontakt Funkce
Pavla Bergerová
Veronika Bergerová Bergerova.Veronika@seznam.cz Varhany
Pavel Chudík chudik@szdc.cz Kostelník, Ekonomická rada
Pavla Chudíková pavlachudikova@seznam.cz

Hlubočky a Posluchov:

Aktuální kontakty naleznete na stránce www.farnost-hlubocky.cz/kontakt


Přáslavice:
Jméno Kontakt Telefon Funkce
Bc. Věra Fojtíková  fojtikovaverka@seznam.cz 777 148 924 Farní stránky, Orel
Mgr. Eva Fojtíková  Eva.Fojtikova@orelvb.cz Orel, chrámový sbor
Ing. Čestmír Rochovanský crochovansky@seznam.cz Ekonomická rada

Bystrovany:
Jméno Kontakt Funkce
Marie Plesková mppastelka@centrum.cz Ekonomická rada, chrámový sbor
Karel Trávníček karel-travnicek@seznam.cz Ekonomická rada

Mrsklesy:
Jméno Kontakt Funkce
Ing. Jaromír Sláma jaroslama@volny.cz  Kostelník, ekonomická rada

Charita:
Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Alena Pírková  Alena.Pirkova@olomouc.charita.cz  koordinátorka a sociální pracovnice pečovatelské služby