Křesťanská kontemplace

Vítejte na stránce kontemplativních setkání v naší farnosti. Rádi bychom zde nabídli několik informací o tom, jak chápeme kontemplativní modlitbu a jak konkrétně kontemplativní setkání u nás probíhají. A srdečně zveme k tomu, abyste se připojili.

jesus
Ikona Krista z Kolínského kláštera (autor: M. I. Rupnik)

Pozvánka na víkendovou duchovní obnovu:

Srdečně zveme na víkendovou duchovní obnovu, která nese název „Úvod do kontemplativní modlitby“.
Ve dnech 16. – 18. listopadu 2018 v Újezdu u Uničova (bývalém kapucínském klášteře) se bude konat malé uvedení do kontemplativní modlitby (či „modlitby srdce“).
Je vhodný i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s tímto druhem modlitby, ale mohou z něj mít užitek i lidé, kteří již nějaký kurz tohoto typu absolvovali a chtějí spočinout v Tichu. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Leoš Zatloukal.
Co můžete na kurzu očekávat?
Ticho – během celého kurzu budeme všichni poctivě dbát na vnější i vnitřní mlčení
Bdělost – budeme rozvíjet „láskyplnou pozornost“ zaměřenou na přítomný okamžik
Praxi – kurz není zaměřen na teoretické přednášení o kontemplativní modlitbě, ale na její praktikování, většinu času strávíme v tiché společné meditaci (vždy asi ve 25 min. blocích s přestávkami)
Doprovázení – některé meditace budou slovně doprovázené, během kurzu bude také možnost individuálních rozhovorů

Cena kurzu včetně ubytování a plné penze je 1100 Kč, pro osoby s nízkým příjmem je cena 800 Kč, platí se v hotovosti na místě.
Pro přihlášení na kurz nebo s případnými dotazy nás kontaktujte přes e-mail kontemplaceolomouc@gmail.com. Kontaktní osobou je Leoš Zatloukal.
Přihlášeným účastníkům pošleme několik dní před konáním kurzu e-mail s podrobnými informacemi.
Kapacita kurzu je omezena na 20 osob, rozhoduje pořadí přihlášení.

Co je to kontemplativní modlitba?

Jan Šedivý uvádí: „Kontemplace je cesta do nitra ve stopách křesťanských mystiků. Pojem sám pochází z řeckého theoria, což znamená dívat se, nazírat. Pro Řeky byla kontemplace původně cestou k hlubšímu poznání. Cvičení spočívalo v tom, že se soustředili na něco nepředmětného a setrvali u toho, aby pronikli do hloubky bytí. Pro křesťany hlubší poznání vždy znamenalo hlubší poznání Boha…
Kontemplace se křesťanům stala cestou modlitby, která vede k hlubšímu poznání Boží skutečnosti ve vlastním nitru. Jejím vrcholem je sjednocení s Bohem (uniomystica).“
(zdroj: http://www.kontemplace.eu/texty/jan-sedivy-rozcestnik/jan-sedivy/)

Podrobnější informace o kontemplaci a kontemplativní modlitbě lze nalézt níže – jsou zde odkazy na různé texty o kontemplaci a křesťanské meditaci (články, knihy, webové stránky).

Kontemplativní setkávání v naší farnosti

V naší farnosti probíhají setkání kontemplativní modlitby od roku 2016. V rámci kontemplativních setkání setrváváme v tiché meditaci a cvičíme se tak v bdělosti, tichu a prostém bytí, čímž se otevíráme daru kontemplace.

Kdy a kde setkání probíhá?

Setkání probíhají na faře ve Velké Bystřici, Křížkovského 38

odkaz na mapu –  zde

Setkání se koná přibližně jednou za měsíc, vždy v sobotu.
Pro tento rok proběhnou v termínech:
8.9.
6.10.
3.11.
1.12.
vždy v 19:15 na faře ve Velké Bystřici

Kdo může přijít?

Přijít může kdokoli, každý je srdečně vítán, a to nejen z naší farnosti, ale odkudkoli. Není stanoven žádný minimální ani maximální věk ani další omezení. Důležité je, aby každý člověk sám zvážil, zda je schopen program setkání absolvovat vzhledem ke svým schopnostem, zdravotnímu stavu apod.

Jak setkání probíhá?

Setkání začíná vždy v 19:15 hod. a je důležité dorazit včas, ideálně pět minut předem. V 19:15 se dveře modlitební místnosti zavírají. Jakmile jsou dveře zavřeny, není již možné se na toto setkání připojit, protože by to ostatní zbytečně vyrušovalo.

Průběh kontemplativního setkání je uveden v tabulce:
Čas (orientačně) Průběh
19:15 Začátek (je třeba přijít včas, nejlépe 19:10)


19:15 – 19:45
Úvod:
příprava místa a pomůcek k meditaci 
základní uvedení do kontemplativní modlitby (zejména pro nově příchozí) 
 společná recitace krátkého textu o kontemplaci
19:45 – 20:10 (25 min.) První blok meditace (v tichu)
20:10 – 20:15 (5 min.)   Meditace v chůzi (v tichu)
20:15 – 20:40 (25 min.)   Druhý blok meditace (v tichu)
20:40 – 20:45  Společná modlitba Otčenáš a požehnání
20:45 – 21:15 ( – ?)   Společné posezení (pokud je chuť)

 

Co si vzít s sebou na kontemplativní setkání?

Doporučujeme si obléct (a to i v létě) dlouhé kalhoty či sukně a vzít si ponožky. Jednak člověk při půlhodinovém setrvávání v nehybném mlčení v sedu nebo kleku na podložce snadno prochladne a jednak se tím chrání podložky před znečištěním nebo poškozením.

Určitě si s sebou vezměte vlastní deku, nejlépe je vzít si hned dvě deky, jednu na přikrytí a jednu pod sebe.
Pokud máte k dispozici vlastní meditační podložky, „klekačky“ či meditační polštáře, polštářky či šátky pod ruce apod., bude skvělé, když si je rovněž vezmete s sebou. Máme sice několik věcí k zapůjčení, ale vždycky je lepší vzít si to, co je vaše a na co jste zvyklí.

Jak rozvíjet kontemplaci mimo kontemplativní setkání?

K dispozici je dostatek kvalitní literatury o kontemplativní modlitbě, některé tipy najdete i zde níže v textu. Na druhou stranu je pravda, že čtením o kontemplaci se kontemplaci asi ještě nikdo nenaučil.
Proto je důležité kontemplativní modlitbu podle svých možností praktikovat. Důležitá je pravidelnost a vytrvalost. Hodně užitečná jsou i několikadenní soustředění, většinou ve formě kontemplativních exercicií vedených zkušenými duchovními průvodci.
Níže lze nalézt některé odkazy na tyto exercicie v ČR.

 

Kde se lze dozvědět více o kontemplativní modlitbě?
Texty ke stažení:

 

Knihy:
BOURGEAULT, C. Modlitba usebrání: Cesta k vnitřnímu probuzení. Praha: Portál, 2015.
BRATR LAWRENCE. Praxe provádění přítomnosti Boží. Praha: Unitaria, 1990.
DE FIORES, S., GOFFI, T. (eds.) Slovník spirituality. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
De Mello, A. Bdělost. Brno: Cesta, 2004.
De Mello, A. Cesta k lásce. Brno: Cesta, 1997.
De Mello, A. Spojení s Bohem. Brno: Cesta, 1999.
EL-MESKIN, M. Rady k modlitbě: Pohled křesťanského Východu. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.
FRANTIŠEK SALESKÝ. Pojednání o lásce k Bohu. Olomouc: MCM, 2003.
FREEMAN, L. Křesťanská meditace. Praha: Vyšehrad, 2010.
IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. Olomouc: Refugium, 2005.
JALICS, F. Cesta kontemplace. Praha: Triton, 2015.
KEATING, T. Pozvání k lásce. Praha: Zvon, 1996.
KLIMAKOS, I. Nebeský žebřík. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.
MISTR ECKHART. O jiskře duše a obrazu ticha. Praha: H & H, 2015.
MISTR ECKHART. Slovo věčnosti. Praha: Malvern, 2011.
Oblak nevědění. Praha: Pragma, 2000.
ŠEDIVÝ, J. O kontemplaci. Brno: Cesta, 2014.
ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu: Modlitba. Velehrad: Refugium, 1999.
ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu: Systematická příručka. Velehrad: Refugium, 2002.
Terezie od Ježíše. Život. Řím: Křesťanská akademie, 1983.
VÁCHA, M., SATORIA, K. Život je sacrazajímavej. Brno: Cesta, 2013.

Kontemplativní exercicie:
http://www.kolinskyklaster.org/program
http://www.kontemplace.eu/setkani-a-kursy/
www.exercicie.cz
http://www.dc-vranov.cz/index.php/program (zejména exercicie „Úvod do křesťanské meditace“ vedené P. Jindřichem Kotvrdou).

Odkazy na webu:
Sdružení pro kontemplaci (http://www.kontemplace.eu/)
Hnutí křesťanské meditace (http://www.krestanskameditace.cz/)
Zenová kontemplace (http://www.zenovakontemplace.cz/)
Přednášky z Pražské konference „Meditatio“ (videa) (https://vimeo.com/meditatio/videos)
Revue Theofil (http://revue.theofil.cz/)