Kostelík sv. Antonína Paduánského:

kostel_bukovanyBukovany –kostelík sv. Antonína Paduánského. Kostelík byl postaven na náklady farnosti a dárců v roce 1992 a téhož roku vysvěcen biskupem mons. Janem Graubnerem. Celá stavba trvala necelé čtyři měsíce. Kostelík je prostorný a pojme více než 100 lidí. Vnitřní prostor je moderně vybaven. V centru je dřevěný oltář, nad nímž je umístěn velký dřevěný kříž. Na stěnách jsou sochy sv. Antonína, Panny Marie, sv.Barbory. Velkou zásluhu na vybudování kostelíku Sv. Antonína má duchovní správce, který v té době působil ve farnosti – THDr. Antonín Huvar. Asi málokdo by se pustil do stavby s takovou chutí. Dokázal se postarat nejen o to, aby na stavbě bylo dostatek pracovníků, ale i o takové maličkosti jako je strava a dostatek finančních prostředků.


Kaple sv. Donáta:

kaple_bukovanyBarokní kaple pochází z 18. století a je umístěna za vsí, při polní cestě na Svatý Kopeček.

Polní kaple na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Fasády hladké, se soklem a římsou. Vstupní průčelí členěno pilastry na rozích i na boku. Nad římsou trojúhelníkový štít, v atice mělký obdélníkový výklenek. Drobná sakrální architektura datovaná německým nápisem uvnitř kaple do roku 1774.