Mariánské Údolí

Kaple Panny Marie Bolestné:

kaple_marudoliV části obce Mariánské údolí se nachází kaple z r 1905, která je zasvěcena Panně Marii Bolestné.

Drobná architektura obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem krytý sedlovou střechou, v závěru zvalbenou. V průčelí půlkruhově zaklenutý vstup, nad profilovanou korunní římsou se zvedá trojúhelníkový, mírně zvlněný štít. Na hřebenu sanktusník s jehlancovou střechou, ve vrcholu drobný kovový křížek. Sakrální architektura datovaná nápisem uvnitř kaple do roku 1905.