Katecheze

Výuka náboženství:

Budova fary ve Velké Bystřice
1. skupina 2. skupina  3. skupina 4. skupina
Pondělí
16:30 – 17:30
Pondělí
17:30 – 18:30
Pondělí
17:30 – 18:30
Pondělí
18:30 – 19:30
předškoláci I. – II. ročník III. – IV. ročník V. – IX. ročník
Bc. Eva Krätschmerová Bc. Eva Krätschmerová Mgr. Hana Krätschmerová ThD. Lic. Michal Umlauf

Novým prvkem ve školním roce 2018/2019 je malá skupinka, která bude mít vyučování
v pondělí od 13:30 hod. – žáci IV. a V. ročníku. Skupinu povede otec Josef.