Varhany

Historie…
Současné píšťalové varhany farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Velkévarhany2 Bystřici byly postaveny kutnohorským varhanářským závodem Jana Tučka st. (1842 – 1913) za 58 000 korun v roce 1937 jako opus 377 na místě původních, barokních varhan, které byly dílem olomouckého varhanáře Jana Haase (1710/1722 – 1806) z let 1782 – 84. Z původních varhan použil Tučkův závod pouze barokní skříň, kterou musel po stranách rozšířit. Nástroj byl dne 29. 8. 1937 slavnostně požehnán olomouckým prelátem Františkem Spurným a v současné době je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, tj. je památkově chráněn jako movitá součást kostela.

varhanyKoncem 90. let 20. stol. byly varhany již na pokraji hratelnosti a řada funkčních materiálů mimo životnost, proto bylo duchovním správcem P. Josefem Opluštilem za nebývalé podpory někdejšího varhaníka ing. Lubomíra Vlka a farní rady rozhodnuto, že se budou generálně opravovat – restaurovat do své původní podoby z r. 1937. Ve výběrovém řízení na zhotovitele díla zvítězila krnovská varhanářská firma Ponča Organs bratří Pončů, která se nelehkého úkolu restaurování zhostila s velkou pečlivostí a erudicí. Zároveň bylo s pracovníky památkové péče dohodnuto, že budou některé funkční součásti nástroje, nemající vliv na zvuk varhan, renovovány, např. upraví se pneumatická traktura, zhotoví se nový sací kanál z prostoru kostela, nová varhanní lavice atd. Celé náročné dílo probíhalo v roce 2013 a stálo bezmála 600 000 Kč. Zároveň byl opraven dekor varhanní skříně panem Zdeňkem Strnkou z Nedašova a zhotoveny nové podlahy a elektroinstalace na kůru. Restaurování bylo podpořeno 90% dotací ze Státního zemědělského intervnečního fondu z programu rozvoje venkova – MAS. Velké poděkování patří všem dalším sponzorům a podporovatelům díla a rovněž pracovníkům, kteří na díle spolupracovali. Skvěle opravené varhany byly slavnostně požehnány olomouckým světícím biskupem mons. Josefem Hrdličkou na svátek sv. Lukáše, evangelisty, dne 18. října 2013 v 17:00. (zapsal Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké)

Technické údaje o varhanách

Dispozice:

I. manuál C-g3/g4 56 kláves 68 tónů
1. Bourdon 16' Lg
2. Principál 8' Zn, Sn
3. Flétna dutá 8' Lg
4. Gamba 8' Zn, Sn
5. Oktáva 4' Zn, Sn
6. Mixtura 3x 2 2/3' Zn, Sn
II. manuál C-g3/g4 56 kláves, 68 tónů Žaluzie
7. Principál houslový 8' Zn, Sn
8. Flétna konc. 8' Lg, Sn
9. Salicionál 8' Zn, Sn
10. Aeolina 8' Zn, Sn
11. Vox coelestis 8' bez vlastních rejstříků, kombinace č.9 a 10
12. Hoboj 8' labiální, Zn, Sn
13. Roh lesní 4' Zn, Sn
14. Flétna příčná 4' komb. č.8
Pedál C-f1 30 kláves i tónů
15. Violonbass 16' Lg
16. Subbas 16' Lg
17. Bourdonbas 16' komb. č.1
17. Violoncello 8' Zn

Pomocná zařízení:

Spojky: I/4′, II/16’4′, II/16’8’4′, I/P 8′, II/P 8′
Kolektivy: PP-P-MF-F-PLENO
Anulátor pedálu, volná kombinace, Crescendo
Tlak vzduchu: 110mmVs
Počet znějících píšťal: 1054 ze dřeva (Lg), cínu (Sn) a zinku (Zn)
Traktura: pneumatická
Vzdušnice: taštičkové, výpustné
Měch: plováková s napojeným elektroventilátorem