Historie farnosti

Římskokatolická farnost ve Velké Bystřici je součástí Olomoucké arcidiecéze a děkanátu Olomouc. Farnost se rozkládá v oblasti Hané.

Naše farnost se skládá se z těchto obcí: Velké Bystřice, Přáslavic s osadou Kocourovec, Mrskles, Svésedlic, Bystrovan a Bukovan. Velká Bystřice je vzdálena 7 km východně od krajského města Olomouce. Celkový počet všech obyvatel farnosti je 6300, z toho ke katolickému vyznání se hlásí přibližně 40 %.
Farní kostel je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele a jeho patrocinium se slaví 29. srpna. Z Velké Bystřice je již několik desetiletí spravována rovněž farnost Hlubočky. Farní kostel Hlubočky je zasvěcen Božskému Srdci Páně.

Kněží Velkobystřické farnosti:

 • 1791 – 1806 Josef Mazal
 • 1806 – 1822 Karel Fitzner
 • 1822 – 1830 Jan Neoral
 • 1830 – 1854 Leopold Schon
 • 1854 – František Chalupa (administrátor)
 • 1854 – 1884 Josef Hájek
 • 1884 – František Piskoř (administrátor)
 • 1884 – 1902 Theodor Kukula
 • 1902 – František Bátek (administrátor)
 • 1902 – 1933 Jan Herbrich – děkan
 • 1934 – Jan Bagar (administrátor)
 • 1934 – 1960 Václav Jakubík
 • 1960 – 1965 Antonín Olšovský
 • 1965 – 1969 Ladislav Král
 • 1969 – 1972 ThDr. Antonín Huvar
 • 1972 – 1985 Alois Mazánek
 • 1985 – 1990 Eduard Staříček – exkurendo administrátor
 • 1990 – 2004 Mons. ThDr. Antonín Huvar
 • 2005 – Bohumír Vitásek – exkurendo administrátor
 • 2005 – 2006 Metoděj Radomír Hofman OT
 • 2006 – 2022 Mgr. Josef Opluštil
 • 2022 – Mgr. Tomasz Žurek