Kaple sv. Šebestiána:

kostel_mrsklesyPostavena uprostřed obce ve druhé polovině 19. století. V roce 1971 modernizována. Opravena v 90. letech min. století.

Sakrální stavba ze smíšeného zdiva, vystavěna na obdélném půdorysu. Střecha sedlová, nad polygonálním závěrem zvalbená, hřeben prolomen osmibokým sanktusníkem. V průčelí vstup se segmentovým záklenkem. V bocích kaple prosvětlena párem obdélných oken ve špaletách. Sakrální architektura z 19. století.