Přenos nedělních mší svatých je dostupný na kanálu YouTube zde


Pondělí 21. 8. Památka sv. Pia X.
DPS VELKÁ BYSTŘICE
15:00 mše svatá

Úterý 22. 8.

Středa 23. 8. Sv. Růženy

Čtvrtek 24. 8. Sv. Bartoloměje
BUKOVANY
17:00 mše svatá / na poděkováni za 90 let života s prosbou o dar zdraví a přímluvu Panny Marie

Pátek 25. 8. Památka sv. Benedikta
HLUBOČKY
17:00 mše svatá / na úmysl dárce
VELKÁ BYSTŘICE
18:15 mše svatá / na úmysl dárce

Sobota 26. 8.
PŘÁSLAVICE
17:30 hodová mše svatá s nedělní platností / za živé a zemřelé členy živého růžence

Neděle 27. 8. XXI. neděle v mezidobí
VELKÁ BYSTŘICE
8:00 hodová mše svatá / za živé a zemřelé farníky
HLUBOČKY
9:30 mše svatá / za zemřelé stařečky Kozákovy, děti a duše v očistci
BYSTROVANY
11:00 mše svatá
VELKÁ BYSTŘICE
14:30 svátostné požehnání a žehnání aktovek
od 15:00 zahradní slavnost na farní zahradě

Na adresu web@farnost-vbystrice.cz můžete psát svá oznámení, poděkování, žádosti a další, která zde budou vyvěšena