Co je to kontemplativní modlitba?

Jan Šedivý uvádí: „Kontemplace je cesta do nitra ve stopách křesťanských mystiků. Pojem sám pochází z řeckého theoria, což znamená dívat se, nazírat. Pro Řeky byla kontemplace původně cestou k hlubšímu poznání. Cvičení spočívalo v tom, že se soustředili na něco nepředmětného a setrvali u toho, aby pronikli do hloubky bytí. Pro křesťany hlubší poznání vždy znamenalo hlubší poznání Boha…
Kontemplace se křesťanům stala cestou modlitby, která vede k hlubšímu poznání Boží skutečnosti ve vlastním nitru. Jejím vrcholem je sjednocení s Bohem (uniomystica).“
(zdroj: http://www.kontemplace.eu/texty/jan-sedivy-rozcestnik/jan-sedivy/)

Kontemplativní setkávání v naší farnosti JIŽ NEPROBÍHá.
Akademická farnost olomouc pořádá kontemplativní večery každý čtvrtek od 18:30 v centru dalet.
https://www.afolomouci.cz/

Kde se lze dozvědět více o kontemplativní modlitbě?
Texty ke stažení:

 

Knihy:
BOURGEAULT, C. Modlitba usebrání: Cesta k vnitřnímu probuzení. Praha: Portál, 2015.
BRATR LAWRENCE. Praxe provádění přítomnosti Boží. Praha: Unitaria, 1990.
DE FIORES, S., GOFFI, T. (eds.) Slovník spirituality. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
De Mello, A. Bdělost. Brno: Cesta, 2004.
De Mello, A. Cesta k lásce. Brno: Cesta, 1997.
De Mello, A. Spojení s Bohem. Brno: Cesta, 1999.
EL-MESKIN, M. Rady k modlitbě: Pohled křesťanského Východu. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.
FRANTIŠEK SALESKÝ. Pojednání o lásce k Bohu. Olomouc: MCM, 2003.
FREEMAN, L. Křesťanská meditace. Praha: Vyšehrad, 2010.
IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. Olomouc: Refugium, 2005.
JALICS, F. Cesta kontemplace. Praha: Triton, 2015.
KEATING, T. Pozvání k lásce. Praha: Zvon, 1996.
KLIMAKOS, I. Nebeský žebřík. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.
MISTR ECKHART. O jiskře duše a obrazu ticha. Praha: H & H, 2015.
MISTR ECKHART. Slovo věčnosti. Praha: Malvern, 2011.
Oblak nevědění. Praha: Pragma, 2000.
ŠEDIVÝ, J. O kontemplaci. Brno: Cesta, 2014.
ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu: Modlitba. Velehrad: Refugium, 1999.
ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu: Systematická příručka. Velehrad: Refugium, 2002.
Terezie od Ježíše. Život. Řím: Křesťanská akademie, 1983.
VÁCHA, M., SATORIA, K. Život je sacrazajímavej. Brno: Cesta, 2013.

Kontemplativní exercicie:
http://www.kolinskyklaster.org/program
http://www.kontemplace.eu/setkani-a-kursy/
www.exercicie.cz
http://www.dc-vranov.cz/index.php/program (zejména exercicie „Úvod do křesťanské meditace“ vedené P. Jindřichem Kotvrdou).

Odkazy na webu:
Sdružení pro kontemplaci (http://www.kontemplace.eu/)
Hnutí křesťanské meditace (http://www.krestanskameditace.cz/)
Zenová kontemplace (http://www.zenovakontemplace.cz/)
Přednášky z Pražské konference „Meditatio“ (videa) (https://vimeo.com/meditatio/videos)
Revue Theofil (http://revue.theofil.cz/)