Historie…
Současné píšťalové varhany farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Velkévarhany2 Bystřici byly postaveny kutnohorským varhanářským závodem Jana Tučka st. (1842 – 1913) za 58 000 korun v roce 1937 jako opus 377 na místě původních, barokních varhan, které byly dílem olomouckého varhanáře Jana Haase (1710/1722 – 1806) z let 1782 – 84. Z původních varhan použil Tučkův závod pouze barokní skříň, kterou musel po stranách rozšířit. Nástroj byl dne 29. 8. 1937 slavnostně požehnán olomouckým prelátem Františkem Spurným a v současné době je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, tj. je památkově chráněn jako movitá součást kostela.

varhanyKoncem 90. let 20. stol. byly varhany již na pokraji hratelnosti a řada funkčních materiálů mimo životnost, proto bylo duchovním správcem P. Josefem Opluštilem za nebývalé podpory někdejšího varhaníka ing. Lubomíra Vlka a farní rady rozhodnuto, že se budou generálně opravovat – restaurovat do své původní podoby z r. 1937. Ve výběrovém řízení na zhotovitele díla zvítězila krnovská varhanářská firma Ponča Organs bratří Pončů, která se nelehkého úkolu restaurování zhostila s velkou pečlivostí a erudicí. Zároveň bylo s pracovníky památkové péče dohodnuto, že budou některé funkční součásti nástroje, nemající vliv na zvuk varhan, renovovány, např. upraví se pneumatická traktura, zhotoví se nový sací kanál z prostoru kostela, nová varhanní lavice atd. Celé náročné dílo probíhalo v roce 2013 a stálo bezmála 600 000 Kč. Zároveň byl opraven dekor varhanní skříně panem Zdeňkem Strnkou z Nedašova a zhotoveny nové podlahy a elektroinstalace na kůru. Restaurování bylo podpořeno 90% dotací ze Státního zemědělského intervnečního fondu z programu rozvoje venkova – MAS. Velké poděkování patří všem dalším sponzorům a podporovatelům díla a rovněž pracovníkům, kteří na díle spolupracovali. Skvěle opravené varhany byly slavnostně požehnány olomouckým světícím biskupem mons. Josefem Hrdličkou na svátek sv. Lukáše, evangelisty, dne 18. října 2013 v 17:00. (zapsal Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké)

Technické údaje o varhanách

Dispozice:

[table colalign=“ center | center| center | center „]

I. manuál$C-g3/g4$ 56 kláves$ 68 tónů

1. $Bourdon $16′ $Lg
2. $Principál $8′ $Zn, Sn
3. $Flétna dutá $8′ $Lg
4. $Gamba $8′ $Zn, Sn
5. $Oktáva $4′ $Zn, Sn
6. $Mixtura $3x 2 2/3′ $Zn, Sn

[/table]

[table colalign=“ center | center| center | center „]

II. manuál$C-g3/g4$ 56 kláves, 68 tónů$Žaluzie

7. $Principál houslový $8′ $Zn, Sn
8. $Flétna konc. $8′ $Lg, Sn
9. $Salicionál$ 8′ $Zn, Sn
10. $Aeolina $8′ $Zn, Sn
11. $Vox coelestis $8′ $bez vlastních rejstříků, kombinace č.9 a 10
12. $Hoboj $8′ $labiální, Zn, Sn
13. $Roh lesní $4’$ Zn, Sn
14. $Flétna příčná $4′ $komb. č.8

[/table]

[table colalign=“ center | center| center | center „]

Pedál$ C-f1$30 kláves i tónů$

15.$Violonbass $16′ $Lg
16.$Subbas $16’$Lg
17.$Bourdonbas $16′ $komb. č.1
17.$Violoncello$ 8′ $Zn

[/table]

Pomocná zařízení:

Spojky: I/4′, II/16’4′, II/16’8’4′, I/P 8′, II/P 8′
Kolektivy: PP-P-MF-F-PLENO
Anulátor pedálu, volná kombinace, Crescendo
Tlak vzduchu: 110mmVs
Počet znějících píšťal: 1054 ze dřeva (Lg), cínu (Sn) a zinku (Zn)
Traktura: pneumatická
Vzdušnice: taštičkové, výpustné
Měch: plováková s napojeným elektroventilátorem