Pastorace »

Bližší informace k výuce náboženství, k přípravě na první svaté přijímání, atd.

Kostely farnosti »

Kromě farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici, do naší farnosti patří kostely a kaple v Bystrovanech, Bukovanech, Svésedlicích, Přáslavicích, …

Historie »

Zde se dočtete o stručné historii naší farnosti a kněžích, kteří v ní působili.